Szansa dla klienta


Przejęcie przez FENICE Poland urządzeń i pracowników pozwala koncentrować się na działalności produkcyjnej należącej do core business Klienta:

  • optymalizacji kosztów produkcji i dystrybucji czynników oraz związane z tym oszczędności;
  • optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez aktywny udział w wolnym rynku energii.

Przejęcie przez FENICE Poland całej odpowiedzialności z obszaru energetyczno – ekologicznego:

  • Prawnej (cywilnej, karnej i administracyjnej);
  • Techniczno – organizacyjnej;
  • Finansowej.

FENICE Poland bierze na siebie całe ryzyko związane z:

  • Nowymi inwestycjami;
  • Modernizacją urządzeń;
  • Spełnieniem wymagań związanych z przepisami i normami;
  • Poszukiwaniem i stosowaniem nowych technologii.