EDF Fenice Poland

Fenice S.p.A. powstała na początku lat 90 we Włoszech w Turynie. W Polsce obecna jest od 1998 roku poprzez spółkę zależną EDF Fenice Poland. Firma należy do światowego koncernu energetycznego Electricité de France (EDF).
Fenice Poland jest liderem na polskim rynku energetyki przemysłowej oferując szeroką gamę rozwiązań dostosowanych do potrzeb Klientów. EDF Fenice Poland to partner idealny dla biznesu sektora przemysłowego.

Nasza misja

Misją firmy jest tworzenie wartości dla Klientów i właścicieli poprzez strategiczne partnerstwo w procesie outsourcingu działalności energetyczno – ekologicznej w przedsiębiorstwach przemysłowych.
Zasady takie jak: orientacja na Klienta, gospodarność, rozwój kompetencji i zaangażowanie pracowników, bezpieczne środowisko pracy oraz odpowiedzialność społeczna są podstawą naszej tożsamości i przesłankami sukcesu firmy.

Szanowni klienci,
     Dzięki rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz  sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, gospodarstwom domowym zastosujemy obniżkę kwoty rachunku za energię w wysokości 125,34 zł.
Poniżej podajemy warunki, których spełnienie pozwala na skorzystanie z obniżki opłat za zużywaną energię. Aby uzyskać obniżkę, wystarczy spełnić tylko jeden z  nich. Czynności, o których mowa poniżej należy zrealizować najpóźniej do 31 października 2023 r.
Warunki pozwalające na zastosowanie obniżki rachunku za prąd w wysokości 125,34 zł, to:

1) Zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności swoich danych w Edison Next Poland (PESEL, nr telefonu, adres email).
2) Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez Edison Next Poland
3) Wyrażenie zgody na otrzymywania faktury za energię w formie elektronicznej
4) Posiadanie statusu prosumenta energii odnawialnej
5) Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 5 proc. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. w porównaniu do
analogicznego okresu w roku 2022.
6) Złożenie oświadczenia w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicy).