Outsourcing


Outsourcing energetyczny

 • wytwarzanie, przetwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej;
 • zarządzanie stacjami transformatorowymi i rozdzielniami wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
 • wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej do celów technologicznych (para technologiczna, gorąca woda technologiczna);
 • wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej do celów grzewczych;
 • zarządzanie źródłami, węzłami i sieciami cieplnymi;
 • zarządzanie stacjami redukcyjnymi gazu ziemnego i sieciami rozdzielczymi.

Outsourcing Ekologiczny

 • obróbka ścieków przemysłowych, bytowych i deszczowych;
 • odbiór, selekcja, transport, zagospodarowanie i utylizacja odpadów przemysłowych.

Outsourcing Produkcji Mediów i Świadczenia Usług Przemysłowych

 • produkcja i dystrybucja wody zdemineralizowanej;
 • przygotowywanie wody pitnej i przemysłowej;
 • produkcja i dystrybucja sprężonego powietrza;
 • dystrybucja energii w postaci zimnej poprzez przygotowanie czynnika do obiegów chłodniczych;
 • dystrybucja gazów technicznych;
 • usługi remontowo-instalacyjne.