Nagrody


WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA
Wyróżnienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej w konkursie “FIRMA ROKU 2002″ w kategorii średnich przedsiębiorstw.

PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII
Nagroda pod patronatem Ministra Ochrony Środowiska i Polskiego Centrum Badań Certyfikacji za realizację programu środowiskowego.

NATOWSKI KOD PODMIOTU GOSPODARKI NARODOWEJ

MEDAL EUROPEJSKI DLA USŁUG
Nagroda Urzędu Integracji Europejskiej i Business Centre Club dla najlepszych firm, świadczących usługi na poziomie europejskim.

TYTUŁ “GAZELE BIZNESU 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008″
Lista przedsiębiorstw, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi – raport dziennika “Puls Biznesu” i wywiadowni gospodarczej “Coface Intercredit”

Nominacja w Konkursie “DOBRA FIRMA 2003″ (pierwsze 50 firm w ramach Listy 1500 największych polskich przedsiębiorstw) oraz nagroda główna “DOBRA FIRMA 2004″ organizowanym corocznie przez Dziennik “Rzeczpospolita”

EXCELLENCE IN EUROPE 2007
Nagroda w konkursie organizowanym przez centralę Grupy EDF na najlepsze projekty handlowe wykorzystujące wzajemne synergie wśród spółek Grupy. (FENICE POLAND/EVEREN)

DŹWIGNIA 2007
Wyróżnienie Naczelnej Organizacji Technicznej i Redakcji „Przeglądu Technicznego” przy udziale Krajowej Izby Gospodarczej za umiejętne wykorzystanie kapitału zagranicznego do tworzenia nowych miejsc pracy.

QUALITY INTERNATIONAL FORUM JAKOŚCI 2007
Finalista konkursu w kategorii IQ SERVICES – usługi najwyższej jakości; organizowanym przez Forum Biznesu, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

JAKOŚĆ ROKU 2007
Nagroda przyznana przez Polskie Centrum Badań I Certyfikacji oraz Biznes Raport, w kategorii “usługa” za MULTI UTILITY SERVICES

PRACODAWCA PODBESKIDZIA 2009
Wyróżnienie w prestiżowym lokalnym konkursie Pracodawca Podbeskidzia w kategoriiInwestowanie w rozwój zasobów ludzkich.
Konkurs zorganizowany został przez bielską lożę BCC a oceniano w nim szeroko rozumiane aspekty pracownicze i relacje społeczne panujące w poszczególnych firmach.