EDF Fenice Italia


FENICE powstała we Włoszech w połowie lat 90 jako spółka specjalizująca się w świadczeniu usług energetyczno-ekologicznych dla sektora przemysłowego. Jej rodowód wywodzący się z Grupy FIAT oraz zdobyte doświadczenie w zakresie projektowania i zarządzania wraz z posiadaną infrastrukturą techniczną do produkcji i dystrybucji czynników energetycznych oraz do prowadzenia głównych procesów ekologicznych, związanych z produkcją przemysłową, a także fakt jej wejścia w roku 2001 do Grupy EDF, przyczyniły się do wykreowania FENICE jako dużej specjalistycznej firmy na poziomie krajowym.

Zakres prowadzonej działalności to szeroka gama usług dla procesów produkcyjnych na rzecz rynku przemysłowego jak również na rzecz rynku publicznego. Posiadana infrastruktura technologiczna sprawia, że oferta FENICE to usługi wysoce specjalistyczne we Włoszech; ponad 40 jednostek operacyjnych obsługujących główne grupy przemysłowe (m.in. Grupa FIAT, Barilla, Whirlpool, Alstom, Avio, Agusta itd.) działających w sektorach: motoryzacyjnym, lotniczym, kolejowym, chemicznym, rolno-spożywczym, które świadczą usługi energetyczne i ekologiczne, zatrudniając ponad 1200 pracowników:

  • urządzenia do kogeneracji o mocy zainstalowanej dochodzącej prawie do 600 MWe;
  • 1 elektrownia wodna
  • 1 spalarnia o wydajności 65.000 ton rocznie odpadów przemysłowych oraz miejskich

Działalność związana z konsultingiem środowiskowym prowadzona jest w trzech laboratoriach analitycznych: w Rivoli (TO), Rawennie (RA) oraz Neapolu (NA), w których pracuje ponad 100 techników i badaczy. W przeciągu paru lat FENICE stało się zintegrowaną spółką przemysłową z własną strukturą terytorialną. Swą działalność opiera na uznanych kompetencjach specjalistów w sektorach: energetycznym i środowiskowym, profesjonalizmie oraz doświadczeniu łącząc różnorodność realiów i kultur.