Dokumenty


OGÓLNE WARUNKI UMOWY

FENICE Poland Sp. z o.o.

FENICE Services Polska Sp. z o.o.

Koncesje i OSD

KONCESJE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ENERGETYCZNYCH
Zapraszając Państwa do współpracy z FENICE Poland informujemy, że nasza firma posiada wymagane prawem koncesje energetyczne wydane przez Urząd Regulacji Energetyki, umożliwiające nam współpracę z obecnymi i przyszłymi Partnerami w zakresie działalności energetycznej. Nasze usługi i produkty wykonujemy zgodnie z wdrożonymi Systemami Zarządzania: Środowiskowego (wg Normy ISO 14001), Jakością (wg Normy ISO 9001) oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (wg PN-N-18001), które zostały certyfikowane przez TÜV NORD.

Koncesje

Taryfy

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Wykaz sprzedawców energii elektrycznej, z którymi FENICE Poland Sp. z o.o. podpisała GUD

 • ENEA S.A.
 • PGE Obrót S.A.
 • FITEN S.A.
 • Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
 • PKP Energetyka S.A.
 • Innogy Polska S.A.
 • TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
 • GREEN S.A.
 • Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
 • PGE Energia Ciepła S.A.
 • ELEKTRIX Sp. z o.o.
 • ENGIE Energia Polska S.A.
 • ENERGA-OBRÓT S.A.
 • Energie2 Sp. z o.o.
 • CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
 • Veolia Energia Polska S.A.
 • Energia Polska Sp. z o.o.
 • ENEFIT Sp. z o.o.
 • Pulsar Energia Sp. z o.o.
 • Handen Sp. z o.o.
 • Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A
 • Audax Energia Sp. z o.o.

Sprzedawca rezerwowy

Sprzedawca z urzędu

  • TAURON Polska Energia S.A. (obszar eksploatacji: Tychy, Bielsko-Biała, Skoczów, Zawiercie)
  • PGE Obrót S.A. (obszar eksploatacyjny: Krosno, Rzeszów).


Sprzedawca zobowiązany na obszarze działania OSD Elektroenergetycznego – FENICE Poland Sp. z o.o.

PLANY OGRANICZEŃ W POBORZE PALIW I ENERGII

Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Ogłoszenia i komunikaty

 1. Informacja o aktualizacji IRiESD
  • 2017-06-30 – zakończono proces zgłaszania uwagi i/lub opinii do projektu „KARTY AKTUALIZACJI Nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej”
  • FENICE Poland Sp z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego informuje, że do dnia 31 sierpnia 2017 r. przedstawiona zostanie Informacja o zgłoszonych uwagach do projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej oraz tekst jednolity przedmiotowej Instrukcji.