Dokumenty


OGÓLNE WARUNKI UMOWY

FENICE Poland Sp. z o.o.

FENICE Services Polska Sp. z o.o.

Koncesje i OSD

KONCESJE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ENERGETYCZNYCH
Zapraszając Państwa do współpracy z FENICE Poland informujemy, że nasza firma posiada wymagane prawem koncesje energetyczne wydane przez Urząd Regulacji Energetyki, umożliwiające nam współpracę z obecnymi i przyszłymi Partnerami w zakresie działalności energetycznej. Nasze usługi i produkty wykonujemy zgodnie z wdrożonymi Systemami Zarządzania: Środowiskowego (wg Normy ISO 14001), Jakością (wg Normy ISO 9001) oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (wg PN-N-18001), które zostały certyfikowane przez TÜV NORD.

Koncesje

Taryfy

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi FENICE Poland Sp. z o.o. zawarła Generalne Umowy Dystrybucyjne [PDF]

Lista sprzedawców, z którymi FENICE Poland Sp. z o.o. zawarła umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego [PDF]

Sprzedawca rezerwowy

Sprzedawca z urzędu

  • Sprzedawcą z urzędu dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej FENICE Poland Sp. z o.o. jest:
    • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2 (obszar eksploatacji: Tychy, Bielsko-Biała, Skoczów, Zawiercie)
    • PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8-go marca 6 (obszar eksploatacyjny: Krosno, Rzeszów)
  • Sprzedawcą z urzędu dla odbiorców przyłączonych do sieci gazu ziemnego wysokometanowego FENICE Poland Sp. z o.o. zgodnie z art. 62c ust. 2. ustawy – Prawo energetyczne jest:
    • FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 79A


Sprzedawca zobowiązany na obszarze działania OSD Elektroenergetycznego – FENICE Poland Sp. z o.o.

PLANY OGRANICZEŃ W POBORZE PALIW I ENERGII

Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Ogłoszenia i komunikaty