Praca


Pracuj w FENICE

Obecnie Fenice Poland Sp. z o.o. – poszukuje kandydata na stanowisko:

Bielsko – Biała:

 

 


Specjalista ds. nadzoru budowlanego
miejsce pracy: Bielsko-Biała

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • koordynację projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych w branży budowlanej
  i instalacyjno-inżynieryjnej w tym: sieci cieplne, gazowe, wodno-kanalizacyjne oraz sprężonego powietrza, obejmującą:

 • opracowywanie specyfikacji technicznych,
 • ocenę techniczną ofert,
 • nadzór i koordynację obiegu dokumentacji inwestycyjnej oraz wsparcie administracyjne działu realizacji inwestycji,
 • weryfikację, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej (w tym projektów technicznych, dokumentacji powykonawczej),
 • nadzór inwestorski (reprezentowanie Zamawiającego na budowie) nad realizacją robót realizowanych na terenie klientów Spółki,
 • koordynowanie prac oraz kontrola zgodności realizowanych inwestycji
  z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami BHP,

 • dokonywanie wyznaczonych prawem budowlanym przeglądów obiektów budowlanych i sporządzanie protokołów z tych przeglądów,
 • udział w odbiorach częściowych, końcowym i przekazaniu do eksploatacji po wykonaniu robót budowlano
 • montażowych,

 • rozliczenie inwestycji.

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • przynależność do izby samorządu zawodowego,
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością energetyczną (Prawo Energetyczne, Ustawa o UDT, Prawo o Miarach, Normy branżowe, itp.),
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Autocad),
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • samodzielność w działaniu oraz doskonała organizacja i planowanie pracy własnej.

 

Dodatkowym atutem będzie posiadanie:

 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi lub do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę na czas nieokreślony),
 • pracę w renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych (karty Multisport, bilety do kina, kasa zapomogowo
 • pożyczkowa, kolonie dla dzieci itp.),

 • ciągły rozwój zawodowy, możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia (szkolenia specjalistyczne, konferencje branżowe),
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

Aplikacje zawierające podanie, CV należy przesłać na adres: lub składać w siedzibie firmy: FENICE Poland Sp. z o.o., ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała

W aplikacji należy zawrzeć poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.