Praca


Obecnie FENICE Poland Sp. z o.o. – poszukuje kandydata na stanowisko:

Kliknij w intersujące Cię stanowisko, aby wyświetlić szczegóły


Tychy:

 • Elektryk (miejsce pracy: Tychy)

 • Rzeszów:

 • Elektryk – stacji głównej 6 kV (miejsce pracy: Rzeszów)
 • Elektryk (niskiego napięcia) (miejsce pracy: Rzeszów)

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. administratorem Pana/i danych osobowych jest FENICE Poland Sp. z o.o. KRS 0000015712, Bielsko-Biała ul. Komorowicka 79A

  2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

  3. Pana/i dane osobowe dla potrzeb tej i przyszłych rekrutacji przechowywane będą przez okres maksymalnie 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji

  4. odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

  5. posiada Pana/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

  6. ma Pana/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb rekrutacji.