PL EN SK CZ
Energy Services Company and Industrial Clients - The Partnership
The Urgency of the Energy Efficiency


fenice poland

Fenice Poland

Fenice S.p.A. powstaa na pocztku lat 90 we Woszech w Turynie. W Polsce obecna jest od 1998 roku poprzez spk zalen Fenice Poland. Firma naley do wiatowego koncernu energetycznego Electricit de France (EDF). Fenice Poland jest liderem na polskim rynku energetyki przemysowej oferujc szerok gam rozwiza dostosowanych do potrzeb Klientw. Fenice Poland to partner idealny dla biznesu sektora przemysowego.

Nasza Misja

Misj firmy jest tworzenie wartoci dla Klientw i wacicieli poprzez strategiczne partnerstwo w procesie outsourcingu dziaalnoci energetyczno - ekologicznej w przedsibiorstwach przemysowych.

Zasady takie jak: orientacja na Klienta, gospodarno, rozwj kompetencji i zaangaowanie pracownikw, bezpie- czne rodowisko pracy oraz odpowie- dzialno spoeczna s podstaw naszej tosamoci i przesankami sukcesu firmy.
fenice poland